Contacts

Paasikivi-Seura ry.
Paasikivi-Samfundet rf.
Paasikivi Society

Arkadiankatu 23 B (5 krs.)
FI-00100 Helsinki
FINLAND

tel. +358 50 599 3252
Office hours 10:00-13:00

etunimi.sukunimi(@)
paasikivi-seura.fi

Kontaktuppgifter

Paasikivi-Samfundet
Arkadigatan 23 B (5. vån)
FI-00100 Helsingfors
Finland
tel. +358 50 599 3252
Office hours 10:00-13:00 

Kassör

Personal- och förvaltningsdirektör Risto Pellinen
Ilmarigatan 4 A 17
FI-00100 Helsingfors

Sekreterare

Katariina Enäjärvi-Miinin 
Skötseln av medlemsärendena och byrå
Kronbergsgatan 4 (2. våningen)
FI-00160 Helsingfors
tel. +358 50 599 3252
E-post katariina.enajarvi(@)paasikivi-seura.fi
Office hours 13:00-16:00

Bokförare och medlemsavgifter

Maija Siiskonen
Lappbrinken 2 E 53
FI-00180 Helsingfors
Tel. +358 40 553 1636