Contacts

Paasikivi-Seura ry.
Paasikivi-Samfundet rf.
Paasikivi Society

Arkadiankatu 23 B (5 krs.)
FI-00100 Helsinki
FINLAND

tel. +358 50 599 3252
Office hours 10:00-13:00

etunimi.sukunimi(@)
paasikivi-seura.fi

Kontaktuppgifter förbund   

Kontaktuppgifter samfunden  

Evenemang

Paasikivi-Samfundens Förbund

Paasikivi-Samfunden grundade år 1994 en gemensam centralorganisation som har till uppgift att fungera som kontaktlänk mellan medlemsföreningarna samt bland allmänheten väcka debatt om och intresse för Finlands relationer till andra länder. Paasikivi-Samfundens Förbund har velat fördjupa kontakten inte enbart med den offentliga sektorn utan också med näringslivet, fackliga organisationer, kommuner samt universitet och skolor. Förbundet som har en egen direktion håller årligen minst två möten på olika orter i landet. Representanter för förbundet har besökt och varit i kontakt med nästan alla länder i Europa och även utanför Europa.

Paasikivi-Samfundens Förbund ersätter Paasikivi-Samfundens Delegation som grundades 1968.

Grunderna för Paasikivi-Samfundens verksamhet

Vi får numera en större mängd information om internationella händelser än någonsin förr. Ändå är det ofta svårt för medborgarna att skapa sig en helhetsbild av världssituationen. Medierna informerar utan dröjsmål när någonting händer, men en mer omfattande diskussion om bakgrunden till och följderna av dessa händelser uteblir ofta.

De internationella systemen har förändrats mycket och verkningarna av dessa förändringar berör såväl enskilda individer som stater och medborgare. Oberoende medborgarorganisationer såsom Paasikivi-Samfunden har i dag en allt viktigare roll genom att de banar vägen för en fri medborgardebatt om internationella frågor.

Paasikivi-Samfunden, som är verksamma i olika delar av Finland, har specialiserat sig på att anordna möten där föreläsare från Finland och andra länder öppet kan behandla internationellt-politiska och utrikespolitiska frågor. Vid dessa möten inleds diskussionen av personer som har inflytande i samhället, politiska beslutsfattare, forskare och andra sakkunniga med vilka åhörarna kan byta åsikter om aktuella frågor.

Allt började i Helsingfors

Det första Paasikivi-Samfundet grundades i Helsingfors 1958. Dess mål var att stärka och stabilisera Finlands utrikespolitik. På Paasikivi-Samfundets initiativ grundades dessutom Utrikespolitiska Institutet, som upprätthålls av en stiftelse där Samfundets andel av representationen är 60 %, och tidskriften Ulkopolitiikka-Utrikespolitik. De första samfunden utanför Helsingfors grundades 1962 i Tammerfors och Lahtis. För närvarande finns det sammanlagt 18 aktiva samfund på olika orter i Finland. Medlemmarna hör till olika politiska partier eller är obundna sakkunniga eller andra som intresserar sig för verksamheten.

Paasikivi-Samfundet i Helsingfors har varit forum för många betydande inhemska och utländska föreläsare. Samfundets hedersmedlemmar, presidenterna Urho Kekkonen, Mauno Koivisto och Martti Ahtisaari, samt president Tarja Halonen har hållit många av sina berömda tal just vid Paasikivi-Samfundets möten. Många utländska statsmän har också besökt samfundets möten i egenskap av talare.

Samfundets namn har ansetts vara en bra symbol för den realistiska utrikespolitik som var typisk för president J.K. Paasikivi.

Paasikivi-Samfunden är självständiga föreningar

Paasikivi-Samfunden som hör till Paasikivi-Samfundens Förbund är självständiga registrerade föreningar, och för deras verksamhet svarar en delegation som väljs av årsmötet. De olika samfunden planerar och organiserar sin verksamhet självständigt, och därför är verksamhetsformerna varierande. Utöver medlemsmöten och olika tillställningar för allmänheten organiserar samfunden seminarier och studiebesök och har publikationsverksamhet.

Paasikivi-Samfunden är verksamma på följande orter i Finland:

Björneborg
Borgå
Ekenäs
Helsingfors       
Imatra

Joensuu
Jyväskylä          
Kotka
Kouvola
Kuopio

Lahtis
Lovisa
St. Michel
Nyslott
Seinäjoki            
Tammerfors

Tavastehus
Uleåborg
Vasa
Valkeakoski          
Villmanstrand
Åbo